ALV 2022

De Algemene Leden Vergadering heeft weer plaats gevonden en was dit jaar weer goed bezocht. Veel belangrijke onderwerpen kwamen ter discussie en ook werden de toekomst plannen van T.T.V. Die Meede doorgenomen.
Alle leden zullen de notulen en beslissingen welke genomen zijn tijdens de ALV toegestuurd krijgen.