Lidmaatschap

Aanmelden om lid te worden van Die Meede kan d.m.v. dit inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de penningmeester*. Kandidaat jeugdleden (7 t/m 17 jaar) kunnen zich ook direct aanmelden bij de jeugdleiding*, ook weer met (door ouder/verzorger) ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Na inlevering van ondertekend aanmeldings- formulier ontvang je van de vereniging een tafeltennisshirt met TTV Die Meede clublogo en sponsorbedrukking.

Het lidmaatschap van TTV Die Meede geldt voor een compleet seizoen, en daarmee de dus ook de verplichting tot betaling van de contributie. Opzegging van het lidmaatschap per einde van het seizoen dient vóór 1 juni gemeld te zijn bij de penningmeester. Opzegging kan alleen schriftelijk of per email. Vermelden van de reden van opzegging is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld. Beëindiging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is ook mogelijk, maar volgens art. 8 lid 9 van de verenigingsstatuten blijf je in dat geval de basiscontributie voor het gehele seizoen verschuldigd. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen anders beslissen. De penningmeester zal de doorlopende machtiging voor incasso stopzetten nadat alle nog verschuldigde bedragen geïnd zijn.

Speeladres en trainingstijden

Het speeladres van TTV Die Meede is:
Sporthal De Amerhal
Lignestraat 58, Made
Tel : (0162) 68 45 48

Amerhal

Het tafeltennisseizoen start in augustus en eindigt in juni. De reguliere trainingstijden van TTV Die Meede zijn:
Dinsdagavond:
Jeugd: 19:00-20:15    Senioren: 19:00-22:00
vrijdagavond:
Jeugd: 19:00-20:15    Senioren: 19:00-22:00
Gedurende bovengenoemde trainingstijden zijn alle jeugd- resp. seniorleden gerechtigd te komen tafeltennissen. Er kan zowel recreatief worden gespeeld als worden getraind onder begeleiding van een van onze trainers. Voor de jeugd wordt elke speelavond een training verzorgd door onze jeugdleiders/-trainers. Ook de thuiswedstrijden van de verschillende competities worden tijdens deze trainingsavonden afgewerkt.

Inschrijfgeld en contributie

De inschrijfgelden voor lidmaatschap van TTV Die Meede bedragen:
Jeugd (7 t/m 17 jaar) :          € 20,00   ( éénmalig bij inschrijving )
Senioren (vanaf 18 jaar) :   € 35,00   ( éénmalig bij inschrijving )
Na inschrijving wordt dit inschrijfgeld éénmalig automatisch afgeschreven van uw rekening, op basis van de machtiging gekoppeld aan het inschrijfformulier.

De contributiegelden voor lidmaatschap van TTV Die Meede bedragen:
Jeugd (7 t/m 17 jaar) :          € 80,00    ( € 20,00 per incassotermijn )
Senioren (vanaf 18 jaar) :   € 140,00   ( € 35,00 per incassotermijn )

De contributie voor de NTTB bedraagt 5,13 per kwartaal (leden van Die Meede zijn automatisch lid van de NTTB)
De competitiebijdrage van de NTTB bedraag 28 euro per competitie seizoen.

De contributie wordt automatisch en in kwartaaltermijnen afgeschreven. Ook de betalingen voor deelname aan competities en toernooien worden automatisch geïncasseerd. Via de verklaring op het inschrijfformulier machtig je de vereniging Die Meede om de verschuldigde contributie en inschrijfgelden van je rekening af te schrijven.

Tenue

TTV Die Meede speelt in clubtenue met oranje shirt en zwarte shorts. Op de borstzijde van deze shirts staat in zwart het TTV Die Meede logo en op de rugzijde van de shirts zijn naam en logo van onze shirtsponsor Gebr. van Dijk gedrukt.
Om alle leden in shirt met shirtsponsor bedrukking te kunnen laten spelen, worden de Die Meede shirts ingekocht door de vereniging zelf. Nieuwe leden krijgen na inschrijving een shirt verstrekt. Bestaande leden kunnen indien gewenst extra of vervangende tenues bij de vereniging bestellen. De kosten voor een compleet tenue zijn € 50,00.

Materiaal

Batje

Voor advies over en aanschaf van shorts en overige kleding, tafeltennisbatjes en eventuele andere materialen, beschikt TTV Die Meede over een materialen commissie. Zij adviseren de leden en de vereniging zelf bij de aanschaf van de diverse materialen. Zij kunnen de gewenste materialen ook voor je bestellen en leveren. Eerste aanspreekpunt vanuit de materialencommissie is Wim Bloemer. Hij kan je voorzien van alle benodigde informatie en advies.
Meer informatie over de samenwerking van TTV Die Meede met materialenleverancier Sport Europe vind je hier.