Samen naar een veiliger sportklimaat

TTV Die Meede is voorstander van een veiliger sportklimaat en ondersteunt daarom het gedachtegoed van VSK. Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn.
Meer informatie over “Samen naar een veilig Sportklimaat vind je op de website sportplezier.nl.

Gedragsregels

Binnen de vereniging hanteren we een aantal gedragsregels. Deze zijn terug te lezen in het document gedragsregels.

Vertrouwenspersonen

Iedereen bij TTV Die Meede moet met plezier zijn/haar sport kunnen bedrijven. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, of pesterijen. Soms kan men deze misstanden onderling bespreken en oplossen, maar in andere situaties kan dit ook te moeilijk blijken. In zulke gevallen is het goed dat men terecht kan bij een persoon die buiten de te bespreken situatie staat en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Het bestuur vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat binnen de vereniging te waarborgen en heeft daarom besloten tot de aanstelling van een interne en een externe vertrouwenscontactpersoon. Bij deze vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen over en meldingen van alle vormen van ongewenst gedrag waardoor je jezelf (of iemand in jouw directe omgeving binnen de tafeltennissport zich) onveilig voelt.
Onze externe vertrouwenspersoon is de door NTTB aangestelde vertrouwenscontactpersoon Inge Schultze. Inge is bereikbaar op telefoonnummer 06-48171726. Meer informatie over Inge Schultze vind je hier.